Central IFA

Slika
The International Fiscal Association (“IFA”) is the leading non-governmental international organisation dealing with tax matters. Its members comprise taxpayers (both individuals and companies), tax advisers (both individuals and firms), tax directors, government officials in the tax field and tax academics. It is a unique forum for discussing international tax matters and for making contacts in the international tax community.

IFA has become a large global association with more than 12 900 members in 114 countries. In 72 countries, the IFA has established branches. For members in countries where an IFA branch is not yet established, IFA provides direct membership.

The objects of the IFA are the study and advancement of international and comparative law in regard to public finance, specifically international and comparative fiscal law, and the financial and economic aspects of taxation.  It achieves these objects through research and publications and the holding of seminars and conferences.
As well as holding numerous branch meetings in the countries where the branches are located, the IFA also holds regional conferences and, once a year, a major international congress. The 2016 international congress will be held in Madrid, Spain 25 September - 30 September 2016. The 2015 congress was held in Basel, Switzerland and the 2017 congress will be held in Rio de Janeiro, Brazil.

The main publication of the IFA is the “Cahiers de Droit Fiscal International” which is published annually and deals with 2 major topics each year. It is available free to IFA members. Despite its French name it is in fact published in English. The official journal of the IFA is Bulletin for International Fiscal Documentation which is published by the International Bureau for Fiscal Documentation 12 times a year and is available on subscription.

For further information about the international organisation, go to www.ifa.nl.IFA

Međunarodno fiskalno udruženje („IFA“) vodeća je nevladina međunarodna organizacija koja se bavi poreznim pitanjima. Njene članove čine pravna lica i pojedinci, porezni obveznici, porezni savjetnici, direktori, vladini službenici u oblasti poreza i porezni akademici. Jedinstven je forum za raspravu o međunarodnim poreznim pitanjima i za uspostavljanje kontakata u međunarodnoj poreznoj zajednici.

IFA je postala veliko globalno udruženje s više od 12 900 članova u 114 zemalja. U 72 zemlje IFA je osnovala svoje ogranke. Za članove u zemljama u kojima ogranak IFA još uvijek nije uspostavljen, IFA omogućava direktno članstvo.

Oblast djelovanja IFA-e je proučavanje i unapređivanje međunarodnog i uporednog prava u oblasti javnih finansija, posebno međunarodnog i komparativnog fiskalnog prava, te finansijskih i ekonomskih aspekata oporezivanja. Ti se ciljevi postižu istraživanjem, publikacijama i održavanjem seminara i konferencija.

Pored brojnih sastanaka u zemljama u kojima se nalaze podružnice, IFA održava i regionalne konferencije i, jednom godišnje, veliki Međunarodni kongres. Međunarodni kongres za 2016. godinu je održan u Madridu, Španija, 25. septembra - 30. septembra 2016. Kongres 2015. održan je u Bazelu, Švicarska, a kongres 2017. održan je u Rio de Janeiru, Brazil, zatim 2018. u Seoulu, Južna Koreja, a 2019. U Londonu, Velika Britanija.

Glavna publikacija IFA-e je „Cahiers de Droit Fiscal International“ koja se objavljuje svake godine i obrađuje dvije glavne teme svake godine. Dostupna je besplatno članovima IFA-e. Uprkos svom francuskom nazivu, objavljuje se na engleskom jeziku. Službeni časopis IFA je Bilten za međunarodnu fiskalnu dokumentaciju koji Međunarodni biro za fiskalnu dokumentaciju (IBFD) objavljuje 12 puta godišnje i dostupan je uz pretplatu.

Dodatne informacije o Međunarodnoj fiskalnoj organizaciji možete pronaći na www.ifa.nl.
0 0